Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Petra Martina de Kruijf.

1.Petra’s Beauty&Care 4u en Petra Martina de Kruijf:

Eenmanszaak opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel                onder nummer : 53748808

Btwnummer:113757194B01

Diensten: Alle diensten kunnen worden afgenomen bij Petra Martina de Kruijf, zoals : 1 -op 1 coaching , coaching via een traject, in praktijk of via online omgeving, Online Programma’s , Community, events en live bijeenkomsten.

Diensten gaan ook via schriftelijk als per e-mail.

*Contactgegevens:

Bezoek en postadres: Riverenlaan 40,2641VX Pijnacker.

E-mail: petra@pmdekruijf.nl

Tel: +31(0)627210661

2.Werkingssfeer.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten trajecten en live events overeenkomsten met Petra Martina de Kruijf.

Andere voorwaarden van eventuele wederpartij zijn niet van toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlening(en) van aanbiedingen.

3. Totstandkoming overeenkomst.

Alle aanbiedingen van Petra Martina de Kruijf zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld of vastgesteld.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten , waaronder verzend /administratiekosten , tenzij anders aangegeven.

Mondeling toezeggingen door mij zijn pas bindend zodra het schriftelijk is bevestigd.

Overeenkomsten, opdrachten en wijzingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik het schriftelijk heb geaccepteerd., ook op het moment van het begin tot uitvoering van mijn kant.

Jij de cliënt draagt zorg over alle gegevens die jij aan Petra Martina de Kruijf hoort door te geven. De NAW gegevens die behoren bij de bevestiging en  noodzakelijk is.

Indien De voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik Petra Martina de Kruijf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten  en de eventuele vertraging met daarbij extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

4.Inschakeling van derden.

Ik Petra Martina de Kruijf heb het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Echter ik ben niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

5.Voorwaarden Community.

Als je aansluit met de Bliss in je Business Community (online en de daarbij behorende life dagen die aangeboden worden) dan heb je toegang zolang je lid bent.

De dag dat je betaald heb je toegang tot de Community. Als je je lidmaatschap beëindigt, vervalt de toegang vanaf de datum dat je weer zo moeten betalen. (per maand)

De betaling wordt elke maand geïncasseerd op de dag dat jij je ingeschreven hebt.

Opzeggen moet schriftelijk of per e-mail.

Cancel jij de automatische incasso zonder toestemming van ons voor de maan opzeg termijn dan ontvang je een factuur voor het resterende bedrag.

Ik behoud het recht om het maandbedrag te indexeren of te verhogen.

6. Extra voorwaarden online/offline Coaching sessies, Coaching trajecten, events en programma’s lezingen.

In alles wat ik Petra Martina de Kruijf aanbied daarin deel ik mijn kennis, ervaring expertise tools toe te passen voor jou de cliënt.

Het succes van je leven kan ik Petra Martina de Kruijf je niet aanbieden. Wel zal ik mijn uiterste best doen om jouw handvatten te geven zodat jij verder kan met alles wat je uit wilt dragen in jouw eigen leven. Ik kan niet garanderen dat jij happy of succesvol wordt.

Ik Petra Martina de Kruijf heb het recht om het traject met jou de cliënt te beëindigen zowel mondeling als schriftelijk.( coaching sessie, coaching pakket, community) 

Coaching gesprekken dienen minimaal 24 uur van te voren per -email worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Afspraak is altijd in overleg.

Echter ik Petra Martina behoudt het recht dat ik ten alle tijden een  afspraak  met jou kan verzetten. Dit heeft te maken met mijn energie als Medium.

Niets van mijn Coaching sessies, Coaching traject, Community Programma , Lezing mag aan derden verspreid worden.

Niets via video, geluidsopname of via internet mag gedeeld worden aan derden.

Ik streef ernaar dat mij online materialen levenslang voor ieder toegankelijk is mits ik besluit om mijn zakelijke werkzaamheden te beëindigen.

7. Niet goed-geld terug garantie.

Ik ben blij als jij ook blij bent met mijn content wat ik je aanbied. Echter mocht mijn Online programma van 12 weken jou niet bevallen?

Binnen 14 dagen na de start heb je het recht om te stoppen. Annuleren kan door een mail te sturen naar Petra@pmdekruijf.nl . Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk op je rekening terug gestort.

Na de 14 dagen opzeggen is het niet mogelijk om het programma bedrag terug te krijgen.

Event en live bijeenkomsten

Je ontvangt altijd een uitnodiging en een betaallink en een factuur.

De uitnodiging is voor jou en jij mag alleen komen en niet een ander persoon op jouw naam. Mits je het heb aangekondigd via een e-mail of per telefoon.

Op een face to face dag behoor jij de cliënt zich te gedragen en je aan comfort de regels te houden.

Ik behoud het recht om je de toegang te wijzigen. En je te verwijderen.

Petra Martina de Kruijf behoudt het recht of een event of live bijeenkomst af te lassen. Je ontvangt het bedrag terug op je rekening.

Ik behoudt het recht om foto’s en video reportages te maken van een event of een live bijeenkomst. En ik behoud het recht om het te delen via social media.

8. Geheimhouding en persoonsgegevens.

Alles wat jij en ik bespreken tijdens een Coaching sessie of een coaching traject is vertrouwelijk.

Een geluidopname mag gemaakt worden mits met toestemming van mij Petra Martina de Kruijf.

Echter dit is voor jezelf en niet bedoeld voor een derden. Het is een naslag werk die je kan helpen om verder te komen in het coaching traject.

Al je gegevens worden zorgvuldig bewaard en nooit gedeeld aan derden.

Ik neem jou privacy  serieus en ik ga er vanuit dat jij ( de cliënt) mijn privacy ook  serieus neemt.

Tevens met geheimhouding wordt ook bedoeld: al mijn les materialen, mijn teksten , mijn foto’s mijn video’s, mijn geluidsopnames mogen nooit en te nimmer aan derden verspreid worden.

9 Slotbepaling.

Ik Petra Martina de Kruijf,

Ik ben geen arts.  Ik stel geen diagnoses en ik ben geen vervanging voor de gezondheidzorg en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.  Ik ben niet verantwoordelijk voor een eventuele genezing of verbetering of een verslechtering.

Petra Martina de Kruijf adviseert haar cliënt om contact op te nemen met zijn of haar arts. Mijn coaching sessie en trajecten en programma’s en community zijn bedoeld om de cliënt te helpen/adviseren.

Ik ben niet aansprakelijk voor jouw geluk, ik ben niet aansprakelijk voor jouw gezondheid, ik ben niet aansprakelijk voor jouw succes. En ik ben niet aansprakelijk voor je leven.

Ik ben niet verantwoordelijk voor je liefdesleven, niet je seksleven, ik ben niet verantwoordelijk voor je daden en voor jouw actie en ik ben niet verantwoordelijk voor jou. 

Op alle bestellingen zijn ook de privacyverklaring en disclaimer van toepassing.

Rest mij met deze slot bepaling:

Ik wil de mens in beweging zetten naar meer Rust, Vrijheid en Balans.

Petra Martina de Kruijf.